O nás

Klikněte pro více informací

Canopy Growth Czech s.r.o. je distributorem konopí pro léčebné použití a vznikla odštěpením od společnosti Annabis, s.r.o., výrobce konopné kosmetiky, přípravků z konopí a doplňků stravy. Společnost Annabis získala povolení k distribuci konopí pro léčebné použití v roce 2014 a zahájila zásobování českého trhu léčebným konopím v roce 2015.

Canopy Growth Czech s.r.o. je držitelem Povolení k zacházení s návykovými látkami vydaného Inspektorátem omamných a psychotropních látek MZČR a zároveň držitelem Povolení k distribuci léčivých přípravků vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Značka Spectrum Therapeutics je celosvětově zastoupena a zaměřena na využití léčebného konopí ve zdravotnictví s důrazem na kvalitu a reprodukovatelnost obsahu bioaktivních sloučenin (GMP certifikace). Canopy Growth Czech je dceřinou společností kanadské společnosti Canopy Growth Corporation – jednoho z největších producentů konopí na světě. Canopy je inovativní celosvětová společnost s kompletním portfoliem konopných produktů v oblasti využití léčebného konopí a produkuje nejen sušené konopí ale i další lékové formy vycházející z inovativních extrakčních technik a zpracování. Společnost se rovněž významně zaměřuje na vzdělávání zdravotníků i pacientů v oblasti využití léčebného konopí, realizuje rozsáhlé klinické studie a podporuje aplikovaný výzkum.

Distribuované produkty vycházejí z dlouhé tradice užívání konopí jako léčivé rostliny i z nejnovějších vědeckých poznatků ve výzkumu kanabinoidů či endokanabinoidního systému. Společnost přikládá vysokou důležitost rozvoji vědeckých znalostí a klinických zkušeností ve výrobě a použití léčebného konopí. Tým má zkušenosti a specifické odborné znalosti v oblastech pokrývající problematiku obsahových látek rostliny konopí a zpracování rostlinného materiálu, farmakologie endokanabinoidního systému či klinického využití konopí v léčebné praxi. Canopy Growth Czech rovněž zajišťuje podporu vzdělávání lékařů i farmaceutů v oblastech využití léčebného konopí dle principů Evidence Based Medicine, a to například v onkologii u mírnění nauzey a zvracení způsobené chemoterapií, neurologii při ovlivnění spasticity u roztroušené sklerózy, nebo při léčbě chronické bolesti. Rovněž podporuje vzdělávání v oblasti přípravy individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí na úrovni lékáren.

Canopy Growth Czech spolupracuje s řadou odborníků ze zemí jako je Kanada, Německo, USA nebo Izrael a přináší produkty špičkové kvality a cenné informace v oblasti využití léčebného konopí v České republice.

Pro pacienty

Klikněte pro více informací

Více informací naleznete na stránkách agentury www.sakl.cz. Doporučujeme také navštívit stránky pacientského spolku pro léčbu konopím KOPAC. www.kopac.cz, kde naleznete řadu cenných informací.

Dále veškeré informace naleznete v informační brožuře pro pacienty vydané Státní agenturou pro konopí pro léčivé použití. Brožuru lze stáhnout zde.

Seznam některých předepisujících lékařů naleznete zde.

Lékaři a lékárníci

Klikněte pro více informací

Pro podrobné informace o našich produktech a o léčivém konopí nás kontaktujte na .

V této sekci naleznete informace týkající se léčivého konopí publikované Státní agenturou pro konopí pro léčebné použití. Více informací naleznete na stránkách agentury http://www.sakl.cz.

Konopí pro léčebné použití mohou na výše uvedené indikace předepisovat lékaři s těmito specializovanými působnostmi:
Informace MZČR o zřízení přístupu k Registru léčivých přípravků s omezením pro předepisování a výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití naleznete zde.

Zdroj: SAKL, Státní agentura pro konopí pro léčebné využití [online]. Dostupné z: http://www.sakl.cz

PráceAktuální volné pracovní pozice naleznete zde.

Spectrum Cannabis ve světě

Kontakt

Kontaktujte nás pro více informací


Canopy Growth Czech, s.r.o
Dceřiná společnost společnosti Canopy Growth Corporation
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci
Šlechtitelů 920/19
Olomouc 779 00
Email:
Telefon: +420 774 562 912
Telefon: +420 777 103 749
IČO: 29300321
DIČ: CZ29300321